ماشين کاري

ماشین‌کاری به انگلیسی: (Machining) شکل دادن مواد با تراش و برش به وسیله ماشین‌های ابزار است.
صفحه تراشی، گرد تراشی، سوراخ کاری، فرز کاری، خان کشی، اره کاری و سنگ زنی از جمله فرآیندهای اصلی عملیات ماشین کاری محسوب می‌شوند.
اين خدمات توسط کالاتک در کارگاه هاي معتبر براي مشتريان انجام مي شود.