دسته بندی محصولات

 

اين گروه شامل انواع کمپرسور هوا، کمپرسورهاي صنعتي، نفت و گاز و پتروشيمي و تجهيزات پنوماتيک شيرها و عمل کننده ها مي باشد.