دسته بندی محصولات

هيدروليک شامل وسايل و تجهيزاتي از قبيل شيلنگ، اتصالات، پمپ ها، موتورها، سيلندرها، سوپاپ ها، کوپلينگ مي باشند که استفاده از نيروي هيدروليک را براي ما امکان پذير مي سازند.  سيستم هاي هيدروليکي از مايعات تحت فشار جهت توليد و انتقال انرژي استفاده مي کنند. بطور کلي سيستم هاي هيدروليکي در مواردي که نياز به نيرو و دقت زيادي
 مي باشد،استفاده مي شوند.
توجه: روغن هيدروليک در بخش روغن ها آمده است.