دسته بندی محصولات

 

تجهيزات برق براي توليد و رساندن ايمن انرژي الکتريکي به ماشين آلات و تجهيزات و همچنين کنترل آنها استفاده مي شوند. سيم و کابل، کانال، کليد و سوئيچ ، تابلو برق، سيتم کنترل از ساده تا پيچيده و ژنراتور در اين گروه قرار مي گيرند.