دسته بندی محصولات

اين گروه شامل انواع ابزار دستي ، برقي ، شارژي ، ابزار لوله کشي ، برق کشي  از چکش ، آچار  و انبر گرفته تا سنگ فرز ، اره و پرچ برقي در اين گروه قرار دارند .

*توجه: ابزار بادي در بخش پنوماتيک و ابزار جوش در بخش جوشکاري و سنگ و صفحه سنباده در بخش ساينده ها آمده اند.