سيلندر سري NHQ نوين هيدروليک

نوع : سيلندر يکطرفه 
قطر پيستون : 40-20 ميليمتر 
قطر راد : 20-12 ميليمتر 
محدوده فشار : 160 بار 
 کاربرد : صنعتي/ سفارشي

کد محصول : 171211NVN12

زمان تحویل : 2 روز

محصولات مشابه