الکترود قليايي جوشکاري E7018-H8 قطر 6 مدل 1439F آما

نوع روپوش الکترود : قليايي
آمپر مورد نياز : 340-260 آمپر
قطر سيم جوش 6 ميليمتر 
طول الکترود : 450 
موارد مصرف :  جوشکاری سازه هایی که تحت شرایط تنش دینامیکی (زلزله) می باشد.

کد محصول : 161113AMA35

دسته بندی : الکترود
برند : آما
زمان تحویل : 2 روز

محصولات مشابه