درباره ما

سامانه کالاتک  وابسته به شرکت طرح و احداث پايدار مي باشد. اين شرکت بابيش از ٢٠ سال تجربه در امر مهندسي مشاور و تامين تجهيزات در پروژه هاي صنعتي ،نفت ،گاز و پتروشيمي و با هدف ساماندهي و ايجاد بستري مطمئن و آسان براي تامين و توزيع  تجهيزات صنعتي مورد نياز صنايع کشور توسط گروهي از مهندسين و افراد فني مجرب ايجاد شده است.
فرآيند کار در اين سامانه بگونه اي تعريف شده تا همچون کشورهاي صنعتي افراد در کليه کارخانجات بزرگ ، کوچک و کارگاه هاي صنعتي بدون صرف زمان ، نيروي انساني و هزينه از جمله سفر به مراکز استان ها يا تماس و مراجعه به شرکت ها و فروشندگان گوناگون جهت دريافت اطلاعات خريد کالا که ممکن است حتي منجر به توقف توليد يا تاخير درکارها شود ، از محل کار خود دسترسي به کليه اطلاعات فني ، تخصصي و کاتالوگ سازندگان و تامين کنندگان داشته و بتوانند کالاي فني و تخصصي خود را با کيفيت مورد نظر و با دقت انتخاب نموده و پس از سفارش با بهترين قيمت در اسرع وقت در محل خود تحويل بگيرند