درباره ما

کالا تک با هدف ساماندهي و ايجاد بستري مطمئن و آسان براي تامين و توزيع کليه تجهيزات صنعتي مورد نياز صنايع کشور توسط گروهي از مهندسين و افراد فني مجرب ايجاد شده است.

اين فرآيند بگونه اي تعريف شده تا همچون کشورهاي صنعتي بزرگ دنيا افراد در کليه کارخانجات بزرگ ، کوچک و کارگاه هاي صنعتي بدون صرف زمان ، نيروي انساني و هزينه از جمله سفر به مراکز استان ها يا تماس و مراجعه به شرکت ها و فروشندگان گوناگون جهت دريافت اطلاعات خريد کالا که ممکن است حتي منجر به توقف توليد يا تاخير درکارها شود ، از محل کار خود دسترسي به کليه اطلاعات فني ، تخصصي و کاتالوگ سازندگان و تامين کنندگان داشته و بتوانند کالاي فني و تخصصي خود را با کيفيت مورد نظر و با دقت انتخاب نموده و پس از سفارش با کمترين قيمت در اسرع وقت در محل خود تحويل بگيرند.