کد تخفیف و کارت هدیه

کالاتک براي مشتريان وفادار خود کدهاي تخفيفي تعريف و اعلام مي کند تا در زمان ثبت سفارش هاي جديد از آن ها استفاده نماييد.