بازگرداندن کالا

شرايط باز گرداندن کالا در موارد مختلف بشرح زير مي باشد :

1- انصراف از خريد کالا

در صورت انصراف و يا تغيير نظر مشتري، امکان بازگشت رايگان کالا به مدت 7 روز پس از دريافت کالا امکان پذير است. رعايت شرايط زير به منظور استفاده از شرايط بازگشت 7 روزه الزامي است:

     - استفـــاده نکــردن از دســتــگـــاه

     - بــاز نشــدن پلمــپ دســــتـــگـــاه

     - مخدوش نشدن بسته بندي دستگاه

     - مخـــدوش نـشــــدن بارکـــــد دستــگـــــاه

2- مغايرت در ارسال کالاي خريداري شده

در صورت مشاهده هرگونه مغايرت بين محصول خريداري شده و محصول دريافتي، لازم است حداکثر تا زمان يک روز کاري پس از دريافت کالا مغايرت را به اطلاع واحد بازگشت کالاتک رسانده و نسبت به بازگشت کالا اقدام گردد. بديهي است که پس از گذشت زمان مشخص شده (يک روز کاري) مسئوليتي متوجه کالاتک نخواهد بود.

3- کالاي داراي آسيب فيزيکي

در صورت مشاهده هرگونه آسيب ديدگي فيزيکي بر روي دستگاه و يا در بسته بندي، لازم است حداکثر تا زمان يک روز کاري پس از دريافت کالا، ايراد و آسيب را به اطلاع واحد بازگشت کالاتک رسانده و نسبت به بازگشت کالا اقدام گردد. بديهي است که پس از گذشت زمان مشخص شده (يک روز کاري) مسئوليتي متوجه کالاتک نخواهد بود.کالاتک نخواهد بود.

4- کالاهاي معيوب و يا داراي مغايرت با محتواي سايت

در صورت مشاهده هرگونه اشکال فني (در صورت عدم استفاده کاري) در دستگاه و يا وجود مغايرت محصول خريداري شده با محتوا و اطلاعات مندرج در سايت حداکثر تا زمان دو روز کاري پس از دريافت کالا، مغايرت را به اطلاع واحد بازگشت کالاتک رسانده و نسبت به بازگشت کالا اقدام گردد. بديهي است که پس از گذشت زمان مشخص شده (دو روز کاري) مسئوليتي متوجه کالاتک نخواهد بود.

نحوه بازگرداندن کالا و نکات مهم

1- جهت اعلام مشکل در کالاي دريافتي (بندهاي 1-4) و نياز به بازگشت کالا، لازم است قبل از بازگرداندن کالا، از طريق تلفن 021 88051959 ، و يا ايميل return@kalatek.com اقدام گردد. به منظور بازگشت کالا، لازم است فرم بازگشت کالا، به طور کامل و با دقت تکميل شود و به همراه محصول و يا از طريق ايميل return@kalatek.com ارسال شود. در صورت عدم ارسال فرم بازگشت کالا کالاتک از پذيرش کالاي مرجوعي خودداري خواهد کرد.

2- محموله بازگشتي با پست سفارشي ارسال شود و رسيد پستي نيز بايد به همراه محموله و يا از طريق ايميل return@kalatek.com ارسال شود در صورت بازگشت کالا به هر روش ديگر به جز پست سفارشي کالاتک مسئوليتي نسبت به پرداخت هزينه بازگشت ندارد.

3- هزينه کالاي بازگشتي در صورت تاييد بازگشت، به عهده کالاتک خواهد بود.

4- در صورت مشاهده هرگونه آسيب ديدگي در بسته بندي محموله دريافتي، از دريافت کالا خودداري کرده و آسيب ديدگي کالا و عدم دريافت آن به پشتيباني کالاتک اطلاع داده شود.

5- به منظور بازگشت کالا، لازم است که کالا در بسته‌بندي جداگانه قرار گرفته و از مخدوش کردن، نوشتن و الصاق هرگونه برچسب بر روي بسته بندي کالا خودداري شود. در صورت مخدوش شدن بسته بندي کالا کالاتک از پذيرش کالاي مرجوعي خودداري خواهد کرد.

6- پس از بررسي و تاييد بازگشت کالا، توسط واحد بازگشت کالا کالاتک، حداکثر تا دو روز کاري نسبت به تعويض کالا و يا پرداخت هزينه سفارش به انتخاب مشتري اقدام مي‌گردد.

7- پس از بررسي کارشناسان خدمات پس از فروش، در صورتي که کالا خارج از ضوابط مقرر ( بندهاي 1-4) تشخيص داده شود کالا به مشتري بازگشت داده مي‌شود و در صورت امتناع مشتري از پذيرش کالا، کالا به مدت 30 روز به صورت امانت نزد کالاتک باقي مي‌ماند و پس از اين مدت کالاتک هيچگونه مسئوليتي در قبال فقدان و يا آسيب ديدگي کالا بر عهده نخواهد داشت.

8- در صورت عدم تاييد بازگشت کالا توسط کارشناسان کالاتک، هزينه ارسال به عهده مشتري خواهد بود و کالا به مشتري بازگشت داده مي‌شود.

9- چنانچه کالاي خريداري شده داراي هديه و اقلام همراه باشد لازم است که به همراه کالاي بازگشتي هديه کالا و اقلام همراه نيز بازگشت داده شود.