دسته بندی محصولات

 

اين گروه شامل موتورهاي عمومي و همه منظوره، موتورهاي پمپ ، موتورهاي تهويه مطبوع ، موتورهاي خاص صنعتي ، گيربکس و لوازم جانبي و کنترل مي باشد.